TVÄTT/TORK

 • Maskinen startar inte

  • Är säkringarna hela?
  • Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget?
  • Är luckan till maskinen riktigt stängd?
  • Är tvättprogrammet riktigt inställt?
  • Är vattenkranen öppen?
  • Är start-/stoppknappen intryckt?

 • Maskinen fylls inte med vatten

  • Är vattenkranen öppen?
  • Kommer det vatten ur kranen?
  • Är vattentrycket tillräckligt?
  • Är tilloppsslangen klämd eller bockad?
  • Är tilloppsslangens filter igensatt?
  • Är luckan riktigt stängd?

 • Maskinen fylls med vatten, men töms omedelbart

  • Är avloppsslangen riktigt placerad? 

  • Slangen måste ledas upp min. 60 cm innan den leds till ett avlopp.

 • Maskinen centrifugerar inte/töms inte

  • Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck?
  • Är avloppssilen igensatt? Rengör regelbundet.
  • Har du valt ett program med sköljstopp?
  • Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).

 • Du ser inget vatten i trumman

  • Moderna tvättmaskiner har en tvätteknik som kräver mindre vattenmängd, så därför når i bland inte vattnet upp till luckan.

 • Maskinen vibrerar/oljud från maskinen

  • Är alla transportsäkringar borttagna?

  • Står tvättmaskinen stabilt och plant?

  • Har fötternas låsmuttrar spänts fast ordentligt?

  • Finns det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp?

  • För mycket tvättgods i trumman?

  • Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).

 • Vatten rinner ut på golvet

  • Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket tvättmedel kan ge överskumning). 

  • Är tvättmedlet avsett för maskintvätt? 

  • Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp? 

  • Är avloppsslangen riktigt fäst? 

  • Är avloppssilen åter på plats efter rengöring? 

  • Är slangen tät? 

  • Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?

 • Luckan kan inte öppnas

  • Är luckans säkerhetsbrytare i funktion?

 • Dålig lukt i tvättmaskinen

  • För låg tvättmedelsdosering.

  • Då 40°C program ofta används och 60/95°C program sällan eller aldrig används. 

  • Då tvättmaskinen inte används på länge.

  Åtgärd: Tvätta en tom maskin med normal dosering av tvättmedel vid 95°C.

 • Varför får jag tvättmedelsrester kvar i kläderna?

  • Har du överdoserat? Dosera mindre.

  • Häll alltid tvättmedlet i sitt fack. Lägg det inte i trumman. 

  • Tvättmedelslådan töms inte som den skall. 

  • Facken behöver kanske rengöras. 

  • Har du valt ett program med för få sköljningar eller har du för mycket tvätt i trumman? 

  • Är silen igensatt?

 • Maskinen startar inte

  • Luckan är inte helt stängd. 

  • El saknas till maskinen. 

  • Programväljaren är inte rätt inställd. 

  • START-knappen inte intryckt. 

  • Överhettningsskyddet har lösts ut. 

  • Kontakta service.

  • Vattenbehållaren är ej tömd (kondenstumlare).

 • Torkningen tar lång tid eller tvätten blir inte tillräckligt torr

  • Luddfiltret i luckan är igensatt.

  • Har skontorkning valts?

  • Rumstemperaturen är för hög.

  • Har rätt program valts?

  • För mycket tvätt. 

  • Tvättmaskinen har för låg centrifugeringshastighet, min 800 varv/min.

 • Det blir varmt omkring tumlaren

  • Tumlaren är placerad i ett för litet utrymme eller med för dålig ventilation. Öppna dörr/fönster eller välj annan plats.

DISKMASKINER

 • Tömningspumpen går hela tiden, även när diskmaskinen är avstängd

  • Översvämningsskyddet har trätt i funktion.

  • Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten.

  Tillkalla service (0155-219100).

 • Diskprogrammet startar inte

  • Är säkringarna hela?

  • Är maskinen nätansluten?

  • Är luckan ordentligt stängd? Tryck in den helt.

 • Maskinen tar inte in vatten

  • Är vattenkranen öppen?

  • Kontrollera tilloppsslangen. Den får inte vara krökt.

  • Är silen vid tilloppsslangens skruvnippel igentäppt? Vid behov rengör silen.

  • Är luckan ordentligt stängd? Tryck in den helt.

 • Programverket stannar i början av disk- eller sköljprogrammet

  • Är vattenkranen helt öppen?

  • Är silen vid tillopsslangens skruvnippel igentäppt? Vid behov rengör silen.

  • Är det tillräckligt vattentryck ( minst 1bar)?

 • Disken blir inte ren

  • Har du valt rätt program i förhållande till diskens nersmutsning?

  • Kan vattenstrålarna nå disken från alla håll?

  • Disken kan vara inställd i korgarna på fel sätt. Korgarna kan vara överbelastade.

  • Var spolarmarna blockerade så att de inte kunde rotera?

  • Är alla silarna ordentligt rena? Sitter de på plats?

  • Använde du rätt mängd diskmedel?

  • Är avloppsslangen installerad enligt 

  anvisningarna?

  • Finns det salt kvar i avhärdaren? Vattnet avhärdas inte utan salt. Från 5-7°dH får disken gula och vita fläckar.

  • Är rätt vattenhårdhetsgrad inställd?

 • Disken torkar inte och får ingen glans

  • Har du öppnat luckan?

  • Har du använt ett sköljmedel som är avsett för diskmaskiner?

  • Finns det sköljmedel kvar i behållaren?

 • Glas och diskgods har strimmor, ränder, vita fläckar eller blåskimrande beläggning

  • Överdosering av sköljmedel.

 • Glas och diskgods har torkade vattendroppar

  • Underdosering av sköljmedel.

 • Rostfläckar blir synliga i maskinen

  (Behållaren, silar och lucka är av rostfritt stål kan inte rosta.)

  • Finns det rost i vattnet eller i vattenrören?

  • Har du diskat rostiga bestick eller grytor?

  • Har salt legat kvar på bottnen efter påfyllningen?

  • Rostpartiklar och missfärgningar kan tas bort med putsmedel för rostfritt stål.

HÄLLAR

 • Glashällen är flammig

  • Felaktigt material i kastrullens botten.

  • Felaktig rengöring av hällen.

 • Det tar för lång tid att koka/steka

  • Olämpligt material i kastrull, stekpanna eller ojämn botten.

  • Välj en kastrull, stekpanna med plan eller lätt konkav botten.

  • Kastrullen och stekpannan skall vara minst lika stor som värmezonen, för att få bästa/högsta effekt. 

  • Glas och porslin som kan användas på glashäll, har sämre värmeledningsförmåga än t ex aluminium.

 • Hällen/panelen fungerar inte

  • Kontrollera att stickkontakten är ordentligt isatt.

  • Kontrollera att säkringarna är hela.

  • Kontrollera att ev. jordfelsbrytare är tillslagen.

  • Har du tryckt tillräckligt länge på strömbrytaren?

 • Glashällens zoner fungerar inte/kan inte ändras

  • Kontrollera att rätt zon är inkopplad.

  • Kontrollera att inte zonen är låst.

  • Kontrollera att inte en automatisk avstängning skett.

 • Ljud vid uppvärmningen av vissa värmezoner kan förekomma

  • Detta är normalt. När värmezonen är varm försvinner ljudet.

UGNAR
 • Ugnen fungerar inte helt eller delvis

  • Är ugnen korrekt ansluten?

  • Kontrollera att stickproppen är ordentligt intryckt. Är säkringen/säkringarna hela? Är färg brickan lös?

  • Byt ut trasig säkring. 

  Finns det jordfelsbrytare i huset?

  • Kontrollera att den är tillslagen.

 • Ugnslampan fungerar inte

  • Är lampan hel? Byt ut trasig lampa till en med samma wattstyrka.

 • Bakverk/maträtt blir ljusa

  • Aluminiumfolie i botten på ugnen hindrar undervärmen och kan dessutom skada emaljen.

  • Kontrollera att du inte har aluminiumfolie i botten på ugnen. 

  • Ljusa bakformar ger ljusare kakor än mörka formar.

  • Byt eventuellt till mörkare formar.

  • Placera formen på bakplåten.

  • Ugnstemperaturen är för låg.

  • Kontrollera inställd temperatur.

 • Bakverk/maträtt blir för mörka eller ojämnt gräddade

  • Vid för hög temperatur i ugnen blir bakverket/maträtten för mörk innan den är färdig.

  • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. • För högt placerat bakverk/maträtt vid konventionell värme ger för mycket övervärme, motsatt effekt vid placering för lågt i ugnen.

  • Kontrollera i tabell eller recept att du valt rätt placering. Felaktig falsplacering i varmluft gör att luften inte kan cirkulera rätt.

  • Kontrollera i tabellen att du valt rätt falsplacering.

  • Temperaturen skall vara ca 15-20% lägre med varmluft än med över/undervärme. OBS! Med varmluft blir färgsättningen något ojämn.

  • Kontrollera att du valt rätt temperatur.

 • Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir torra

  • För liten vätskemängd, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.

  • Kontrollera i receptet att du tagit rätt mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska. 

  • För låg temperatur i ugnen gör att bakverket får stå inne för länge för att bli färdigt och blir därmed torrt.

  • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.

 • Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir platta

  • För låg temperatur i ugnen gör att bakverket jäser upp och sedan sjunker ner och blir platt.

  • Kontrollera inställd temperatur mot rekommendation i tabell eller recept. 

  • Mat-/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För lång jäsning efter utbakning ger ett platt resultat.

  • Mat/vetebrödsdegar skall jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen skall fördjupningen gå tillbaka. 

  • För lite jäst eller bakpulver.

  • Kontrollera jästiden mot receptets rekommendation. 

  • Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd. 

  • För varm fett/vätskeblandning förstör jästen/bakpulvrets verkan.

  • Kontrollera alltid temperaturen på vätskan innan du tillsätter den. För färsk jäst 37°C, för torr jäst 45-50°C.

KYLAR/FRYSAR

 • Det är för varmt i frysen

  • Ställ in en kallare temperatur. 

  • Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. 

  • Om varma varor lagts in i frysen, vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. 

  • Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.

 • Det är för kallt i frysen

  • Ställ in en varmare temperatur.

  • Infrysningen kan vara på.

  • Temperaturfönstret visar skåpets varmaste varutemperatur. En avvikelse mellan fönstrets temperatur och temperatur som mätts upp på annat sätt är alltså fullt normal. Dvs en i skåpet ilagd termometer visar ofta en avsevärt kallare temperatur.

 • Det bildas för mycket frost och is

  • Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.

  • Frekvent öppnande av dörr samt flitig ilastning av varor ökar frostbildningen.

 • Det är för kallt i kylen

  • Ställ in en varmare temperatur. 

  • Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på “en för kall hylla”.

 • Det är för varmt i kylen

  • Ställ in en kallare temperatur.

  • Placera varorna på rätt plats i kylen. Se avsnittet “Temperaturen i kylskåpet”.

  • Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.

  • Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.

 • Det rinner vatten på köldpannan inuti kylskåpet

  • Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.

 • Det rinner vatten i kylen

  • Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. 

  • Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.

 • Det rinner vatten på golvet

  • Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen.

 • Kompressorn går kontinuerligt

  • Ställ in en varmare temperatur.

  • Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.

  • Det är varmare än normal rumstemperatur där skåpet står placerat.

 • Innerbelysningen tänds ej när dörren öppnas

  • Finns det ström? Kolla säkringarna! 

  • Byt glödlampa.

 • Skåpets ljudnivå är för hög

  • I kylsystemet bildas det vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. 

  • Värmespänningar från skåpets hölje och kylsystem kan också generera knäppningar och annat oljud.

  Om ljudnivån upplevs som störande:

  • Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra.

  • Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort.

 • Skåpet går inte alls

  • Stickkontakten sitter inte i ordentligt.

  • Säkringen är trasig.

  • Skåpet är inte påslaget.

  • Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.)

  • Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.

  • Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet “Rengöring”.

  • Stäng inte skåpet: En unken och instängd lukt kan då uppkomma.

DAMMSUGARE

 • Om dammsugaren stannar

  • Dammsugaren är utrustad med en termobrytare som vid överhettning automatsikt bryter strömmen.

  Om dammsugaren stannar under dammsugning gör enligt följande:

  • Drag ur stickproppen.

  • Byt dammpåse samt kontrollera att säkerhetsfilter och mikro/S-klassfilter ej är igensatta.

  • Kontrollera att det ej finns något som blockerar luftströmmen i exempelvis munstycke, slang eller rör.

  • Dammsugaren behöver svalna och får ej brukas inom 30 minuter.

  • Dammsugaren kan nu åter användas.

  • Startar dammsugaren inte efter ovanstående åtgärder, kontakta er serviceverkstad (0155-219100 ).

 • Om dammsugaren ej startar

  • Dra ur stickproppen, kontrollera säkringar och att sladden ej är skadad.

 • Blockerad luftström och igensatta filter/dammbehållare

  • Dammsugaren stannar automatiskt om stopp uppstår i munstycke/rör/slang eller om filtren är igensatta.

  • Dra ur stickproppen och låt svalna i 20-30 minuter.

  • Avlägsna ev stopp och/eller byt ut filter/dammpåse.

  Starta därefter dammsugaren.

SPISAR

 • Plattorna är rostiga

  • Spisen används sällan, tex i fritidshuset.

  • Rostskyddsbehandla plattorna regelbundet. 

  • Använd kokplattelock.

  • Lägg aldrig locket på en smutsig och fuktig platta. Smuts binder fukt och ökar därmed risken för rost.

 • Det tar lång tid att koka/steka

  • Olämplig kastrull, stekpanna.

  • Välj en kastrull, stekpanna med lätt konkav botten. 

  • Glas och porslin, som kan användas på spis, har sämre värmeledningsförmåga än t ex aluminium. 

  • Vredet felinställt.

  • Det är i regel lämpligt att koka/hetta upp på högsta läge och sedan välja en lägre inställning.

El & Kylservice i Nyköping AB

E-post: info@elokyl.se

Tel: 0155-219100

Fax: 0155-291144

Powered by